Δημοτικό

Τα μαθήματα (Α' Δημοτικού)

Γλώσσα

Η πολύτιμη ικανότητα της κατανόησης και της παραγωγής του (γραπτού) λόγου καλλιεργείται από την πρώτη μέρα που περνά κανείς μέσα στη σχολική αίθουσα. Στο Μικρό Δημοτικό, τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν μέσα από την επαφή τους με διάφορα είδη κειμένου, από παραμύθια και σύντομες ειδήσεις μέχρι ετικέτες συσκευασίας, ταμπέλες, λεζάντες φωτογραφιών, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Η διδασκαλία της γραφής είναι μια διαδικασία δημιουργίας, που πραγματοποιείται με την αντιστοίχιση των ήχων με τα γράμματα και τους φθόγγους, με την παραγωγή κειμένου με νόημα και επικοινωνιακό σκοπό (λεζάντες φωτογραφιών, σύντομες ιστορίες με πλοκή κ.ο.κ.), ακόμη και σε διαθεματική σύνδεση με άλλα μαθήματα, όπως αυτό των Εικαστικών. 

Μαθηματικά 

Η μαγεία των μαθηματικών είναι μαγεία… ορθολογική. Η κατανόηση μιας μαθηματικής έννοιας και της χρήσης της, η επίλυση ενός προβλήματος, η μάθηση των σχημάτων και των στερεών μπορεί να γίνει εφικτή μέσα από το παιχνίδι, από το βίωμα, από μια καλλιτεχνική δημιουργία, από τη δράση, από την ομαδική δουλειά. Έτσι, από την Α’ Δημοτικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών χρησιμοποιούμε μια σειρά από βιωματικά μέσα, παραδείγματα και εργαλεία. Μαθαίνουμε και σε αυτή την περίπτωση μέσα από διαθεματικά projects, βρίσκοντας τα μαθηματικά στην Τέχνη, στη μουσική, στη φύση. Δουλεύουμε  ατομικά αλλά και σε ομάδες ώστε  να προσεγγίζουμε την επίλυση των προβλημάτων ορθολογικά αλλά και πλουραλιστικά.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στοχεύει να εξοπλίσει τα παιδιά με γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον και με την κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Η διδασκαλία του είναι εμπειρική: Το παιδί βγαίνει από την αίθουσα και, μέσα από την παρατήρηση του φυσικού κόσμου, των αλληλεπιδράσεων και μεταβολών εντός του, την επίσκεψη σε ένα περιβαλλοντικό χώρου που οδηγεί στην πραγματοποίηση ενός συνεργατικού project (κ.α. δραστηριότητες), το παιδί μαθαίνει παίζοντας και καλλιεργώντας πολυσχιδείς δεξιότητες.     

Εικαστικά 

Το μάθημα των Εικαστικών της Α' Δημοτικού βασίζεται κατά κύριο λόγο στη διαθεματικότητα και το παιχνίδι. Οι μαθητές εισάγονται στον κόσμο των εικαστικών και των εφαρμοσμένων τεχνών, διευρύνουν τις γνώσεις τους, καλλιεργούν και αναπτύσσουν επιπλέον δεξιότητες και κλίσεις. Πειραματίζονται με τη χρήση διαφορετικών υλικών και τεχνικών, παραδοσιακών και σύγχρονων, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, οι κατασκευές, το ανάγλυφο, το κολάζ, το τύπωμα, το animation, η εικαστική performance, το βίντεο, ο ήχος κ.α.. Εξοικειώνονται με τη χρήση βασικών εικαστικών στοιχείων, όπως το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, το χρώμα, η απόχρωση, αλλά και να αντιλαμβάνονται πιο σύνθετες έννοιες, όπως για παράδειγμα ο χώρος, ο χρόνος, η σύνθεση. Μέσα από προβολές ειδικά σχεδιασμένου οπτικού υλικού, που πλαισιώνονται από επισκέψεις σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους της πόλης, οι μαθητές εμπνέονται από σημαντικά κινήματα και διεθνούς φήμης εικαστικούς καλλιτέχνες και δημιουργούν τα δικά τους έργα, ατομικά ή ομαδικά, ανάλογα τους στόχους της εκάστοτε εργασίας.

Μουσική 

Τα παιδιά της Α’ Δημοτικού, μέσω της μουσικοκινητικής διδασκαλίας, μαθαίνουν για τις βασικές μουσικές έννοιες, για το ρυθμό, για την ένταση του ήχου. Ακούν μουσική, παίρνουν τα κρουστά ανά χείρας, τραγουδούν! Παράλληλα, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν… μουσικά όργανα… Και σε αυτή την περίπτωση, σκοπός μας είναι μέσω της διαθεματικής προσέγγισης να συμβάλλουμε στην καλλιέργεια σφαιρικά χρήσιμων δεξιοτήτων του παιδιού.

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Για μία ώρα την εβδομάδα, οι μαθητές γνωρίζονται με τρόπο χρήσιμο, ασφαλή και δημιουργικό με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ζωγραφίζουν… ψηφιακά, εξοικειώνονται με το πληκτρολόγιο, «συστήνονται» με τη ρομποτική και σταδιακά (σε μεγαλύτερες τάξεις) είναι σε θέση όχι μόνο να συντάξουν ένα κείμενο στο Word ή να ετοιμάσουν μια παρουσίαση στο PowerPoint, αλλά και να γράψουν έναν απλό κώδικα προγραμματισμού.

 

Προσωπικός φάκελος δραστηριοτήτων

Η δημιουργία ενός Προσωπικού Φακέλου Δραστηριοτήτων από κάθε μαθητή του Μικρού Δημοτικού έχει σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων του παιδιού, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων οργάνωσης και παρουσίασης, την τόνωση της πίστης στον εαυτό του και τις δυνάμεις του. Το κάθε παιδί διαμορφώνει τον Προσωπικό Φάκελο Δραστηριοτήτων ξεκινώντας από την Α’ έως και τη Στ’ Δημοτικού. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συλλογή «στοιχείων» σχετικά με την προσωπική του εξέλιξη, την ακαδημαϊκή του επίδοση και τις εξωσχολικές του δραστηριότητες: Επιτυχίες στα μαθήματα, στον αθλητισμό, προσωπικές νίκες, καλλιτεχνικές δημιουργίες, όμορφες αναμνήσεις, μικρά ντοκουμέντα από στιγμές που το έκαναν χαρούμενο και περήφανο για τον εαυτό του. Ο φάκελος αυτός συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται σε εβδομαδιαία βάση στην τάξη και παρουσιάζεται σε ετήσια βάση στους γονείς.